Klicka dig vidare nedan för att se våra prislistor för intippning samt kross- och jordprodukter. Har du några frågor eller önskar en offert kan du kontakta oss per e-post info@angarnsatervinning.se.

OBS! För att få tippa massor på ANGARNS ÅTERVINNING behövs ifylld  blankett där ni efter godkännande erhåller ett unikt arbetsplatsnummer.

FYLL I BLANKETT DIGITALT

Prislistor

Alla priser exkl. moms

 

Material för mottagning Klasser Pris per ton
Fyllning; osorterat 1 120:-
Ren Betong; chrushad 2 190:-
Asfalt; ej PAH 3 220:-
Blandade eller Blöta/lermassor 4 370:-
Ren Betong; oklippt 5 290:-
Rent Berg 6 10:-
Rent Berg; skut 7 70:-
Stubbar 8 900:-
Trädgårdsavfall* 9 480:-
Ris & Grenar; avtippat 10 600:-

Maskinisten ansvarar för klassificering

*Trädgårdsavfall efter överrenskommelse

Tippning/hämtning sker på egen risk.

I de fall det saknas analys kan det tillkomma kostnader för provtagning av shacktmassorna.

Material vi ej tar emot är:

Förorenade massor, tjärbränd asfalt, blåbetong, ytong, asfalt som innehåller PAH, material som överstiger KM. Asfalt, betong och kross får ej vara blandat med virke/plast eller jord.
Massor till jordåtervinning får ej innehålla asfalt eller betong, virke/plast/metall

Personal på ANGARNS ÅTERVINNING avgör vad som är godkänt material.
Vid intippning av otillåtet/främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift.

Ladda ner som .pdf här

Alla priser exkl. moms

Krossprodukter för avhämtning Pris per ton Produktinfo
Bergkrossprodukter
Krossprodukter 0-4 Stenmjöl 190:-
Krossprodukter 0-8 Stenmjöl 160:- Produktblad
Krossprodukter 0-16 Bergkross 150:- Produktblad
Krossprodukter 0-32 Bergkross 140:- Produktblad
Krossprodukter 0-63 Bergkross 130:-
Krossprodukter 0-90 Bergkross 120:- Produktblad
Krossprodukter 0-150 Bergkross 110:- Produktblad
Krossprodukter 4-8 Makadam 190:-
Krossprodukter 8-16 Makadam 190:- Produktblad
Krossprodukter 16-32 Makadam 150:- Produktblad
Rörgravgrus 0-8 160:-
Natursingel 8-16 400:-
Natursingel 16-32 350:-

Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.

Ladda ner som .pdf här

Alla priser exkl. moms

Jordprodukter för avhämtning Pris per ton Produktinfo
Anläggningsjord 170:-
Planteringsjord 270:-

 

Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.

Ladda ner som .pdf här

Alla priser exkl. moms

Provtagning Pris Svarstid
Totalhaltsanalys 2 500:- 7 dagar
Totalhaltsanalys 4 500:- 1 dag
This is default text for notification bar